4V 5.5V 5V 6V 7V 10V 12V Mono/polycrystalline solar panel battery module Epoxy board PET power generation board model

$20.00$30.00

10V30mA 150x125Cable12V 70mA 100x554.5V 90mA 77.5X40.54V 130mA 2R 734V 130mA 2R 88.54V 140mA 72.5X72.55.5V 120mA 84.5x55.55.5V 130mA 72x725.5V 160mA 140X455.5V 60mA 100X285.5V 70mA 90X305.5V 80mA 60X605.5V135mA95.7X57.5C5.5V240mA147x90Cable5.5V300mA 285.5X42.55V 200mA 109X835V 200mA 130X605V 30mA 44X245V 50mA 107X265V 50mA 60X445V 60mA 67.2X34.75V 60mA 80X455V230mA100.8X82.56V 150mA 80x806V 160mA 110x606V 183mA 133x72Cable6V 220mA 120x90Cable6V 550mA 135x1656V250mA 165x65Cable6V500mA 145x145Cable7V120mA 110x110Cable
Clear
SKU: 4001240640418 Categories: ,